• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Studia Podyplomowe Logistyka - trwa rekrutacja na edycję 2020/2021

ostatnie wolne miejsca

      Celem naszych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu logistyki z uwzględnieniem praktycznego przygotowania kadr do pracy w działe logistyki w przedsiębiorstwach. Słuchacze zostaną zapoznani ze współczesnymi koncepcjami planowania i zarządzania zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją w przedsiębiorstwie. Słuchacze zrozumieją powiązania między zarządzaniem łańcuchem dostaw a zarządzaniem strategicznym, marketingiem i finansami, co pozwoli im lepiej budować przewagę konkurencyjną swoich przedsiębiorstw.

      Studia Podyplomowe Logistyka wychodzą naprzeciw potrzebom edukacyjnym w zakresie umiejętnego i praktycznego zastosowania metod i technik do rozwiązywania rzeczywistych problemów logistycznych. W tym celu założono podział zajęć na część wykładową i część ćwiczeniowo-laboratoryjną. Część wykładowa prowadzona będzie metodą audytoryjną z wykorzystaniem różnych technik audiowizualnych, część ćwiczeniowo-laboratoryjna prowadzona będzie w oparciu o studia przypadków (case studies), ćwiczenia, gry kierownicze oraz pracę w laboratorium komputerowym.

  • SGGW
  • SGGW
  • SGGW