• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

STUDIA PODYPLOMOWE LOGISTYKA

WYDZIAŁ EKONOMICZNY SGGW

Ostatnie dni rekrutacji na edycję 2022/2023
ZAJĘCIA ONLINE
ZAPRASZAMY SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

      Celem Studiów Podyplomowych Logistyka jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki z uwzględnieniem przygotowania kadr do pracy w przedsiębiorstwach w sektorze Transport - Spedycja - Logistyka. Słuchacze zostaną zapoznani ze współczesnymi koncepcjami planowania i zarządzania zaopatrzeniem, produkcją, transportem i dystrybucją w przedsiębiorstwie. Słuchacze zrozumieją powiązania między zarządzaniem łańcuchem dostaw a zarządzaniem strategicznym, marketingiem i finansami, co pozwoli im lepiej budować przewagę konkurencyjną swoich przedsiębiorstw.

      Doświadczenie naszej kadry dydaktycznej i konsultantów - praktyków oraz program studiów zorientowany na aktualne trendy i kierunki rozwoju logistyki gwarantują:

 1. wysoki poziom merytoryczny zajęć,

 2. zdobycie wiedzy z zakresu narzędzi i metod wspierających zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie,

 3. zdobycie umiejętności analizowania i kształtowania procesów zachodzących w różnych podsystemach logistyki,

 4. dobre przygotowanie i wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy,

 5. uzyskanie dyplomu uznawanego i cenionego w środowisku kadry kierowniczej oraz przedsiębiorców, sprzyjającego dalszej karierze zawodowej,

 6. uzyskanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM - program studiów zawiera wszystkie zagadnienia uprawniające do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminów w celu uzyskania certyfikatu,

 7. częściowe przygotowanie słuchaczy do egzaminów certyfikacyjnych w ramach EUROPEAN JUNIOR LOGISTICIAN.

     LOGISTYKA to kierunek z przyszłością,
a logistyk to zawód bez ograniczeń.
Zatem jeśli jesteś zdyscyplinowany, kreatywny i komunikatywny,
to my dostarczymy Ci wiedzy, umiejętności  i kompetencji.
Serdecznie zapraszamy na Studia Podyplomowe Logistyka.